Criterios para organizar eventos- Ekitaldiak antolatzeko erizpideak

 

Ekitaldi jasangarri bat, inklusiboa, jatorra, atsegina, sormenekoa…antolatzeko liburuxka argitaratu du Saretuzek

“Ekitaldi” bat espazio zehatz batean eta denboraldi zehatz baterako jarduera planifikatu bat da, sozializaziorako ingurune bat sortuz eta pertsona multzo bat barneratuz. Saretuz-etik, ekitaldiak antolatzeko orduan, jasangarritasuna zeharkako moduan irizpide bezala barneratzeko garrantzia nabarmendu nahi dute. Horretarako berriki argitaratu dute ekitaldi jasangarri, inklusibo, jator, atsegin eta sormenezkoak antolatzeko txostena.

Material hau, bizitzaren jasangarritasuna eta kontsumo kontziente, arduratsu eta eraldatzailea, eragile, elkarte edota pertsona desberdinek antolatutako ekitaldietan barneratzeko helburuarekin planteatzen da, askotan ahaztuta geratzen diren hainbat alderdiren inguruan kontzientzia hartzeko. Alderdi hauek, era berean, jardueraren antolakuntza prozesua eta gauzatzea egokiagoa eta eraikitzaileagoa izan dadin lagun diezagukete.

Are gehiago, ekitaldi jasangarriak antolatzeko eta garatzeko ardura duten pertsonei lana erraztea da; era berean, jasangarritasuna ingurumena baino gehiago dela gizarteari ikustera ematea eta kontzientzia hartzea. Horrez gain, edozein jarduera edo gertakaritan aplikatua eta zeharka erabil daiteke eta erabili behar da.

Lan honetan, ekitaldiak sor ditzakeen eragin posibleen inguruan, hausnarketa egin behar den fase desberdinen definiziotik, ekitaldia beraren definizioan, garapenean eta ebaluazioan antolatzaileen aldetik kontutan hartu beharreko gai nagusietaraino. Hori guztia, lan hau egituratu dugun kultura-hezkuntza, gizarte, ingurumen eta ekonomia ezaugarriak kontuan izanik eta ekitaldietan jasangarritasunaren planifikazioa, jarraipena eta ebaluazioa errazten duten tresna praktikoak eskainiz.

Argitalpena lotura honetan dago eskuragarri (euskaraz) eta beste honetan gazteleraz

 

Saretuz publica una herramienta para  planificar un evento sostenible inclusivo, amable, divertido, creativo….

Un “evento” es una actividad planificada para un período de tiempo determinado y en un espacio concreto, donde se crea un entorno de socialización y que involucra a un conjunto de personas. Desde Saretuz desean resaltar la importancia de introducir la sostenibilidad, de forma transversal como criterio a considerar en la organización de eventos. Para ello han publicado recientemente este estudio para organizar eventos sostenibles, inclusivos, amables, divertidos y creativos.

Este material se plantea con el objetivo de incorporar la sostenibilidad de la vida y el consumo consciente, responsable y transformador en los eventos que se vayan a celebrar por diferentes agentes, asociaciones y/o personas, con el ánimo de llamar la atención sobre ciertos aspectos que con frecuencia quedan olvidados y pueden ayudarnos a que tanto el proceso organizativo como la realización de la actividad sea más satisfactoria y constructiva.

Más específicamente, se trata de facilitar el trabajo a las personas encargadas de organizar y desarrollar eventos sostenibles y, también, de concienciar y hacer visible a la sociedad que la sostenibilidad es algo más que medio ambiente y que puede, y debe, ser aplicada y transversalizada en cualquier actividad o acontecimiento.

En él, se contempla, desde la definición de las distintas fases en que se debe reflexionar sobre los posibles impactos que el evento puede generar, hasta las principales cuestiones a tener en cuenta por parte de las personas organizadoras en la definición, desarrollo y evaluación del mismo. Todo ello, teniendo en cuenta los aspectos culturales-educativos, sociales, ambientales y económicos, en los que hemos estructurado el trabajo, y proporcionando herramientas prácticas que facilitan la planificación, el seguimiento y la evaluación de la sostenibilidad en eventos.

La publicación se puede descargar desde este link (en castellano) y desde este otro en euskera.

 

 

Comments are closed.