Aiztondo denbora bankua

 

Aiztondo (Tolosalea)

Hitzaldiak eta aurkezpenak, trukaketa-topaketak.

  • Talde gisa duten dimentsioa handitzea.
  • Sareko lana sendotzea.
  • Populazio trinkoagoetara heltzea.
  • Trukaketa bultzatzea jakintzak, zerbitzuak eta produktuak haien beharraren arabera naturalizatu eta partekatzeko diru-ordainik gabe.

 

 

Aiztondo (Tolosaldea)

Charlas y presentaciones, encuentros de trueque.

  • Ampliar su dimensión como grupo.
  • Fortalecer el trabajo en red.
  •  Acceder a poblaciones más densas.
  •  Impulsar el trueque para naturalizar y compartir los saberes, servicios y productos en base a su necesidad sin contra reembolso.

Comments are closed.