Udako ikastaroak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Elkarlanean indarra parte-hartze, inklusioa eta parekidetasuna sare lanean” 

Emaus Gizarte Fundazioak, beste hainbat eragileekin batera, egungo sarelanaren inguruan jasotako hainbat ikaspen konpartituko ditu. Saretzeen garrantzia eta saretze ezberdinak  aztertuko dira.

Jardunaldiak Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen dituen 45. Udako Ikastaroen baitan ospatuko dira.

Eguna: Uztailaren 11n, asteartea

Ordua: Goizeko 8.45etatik arratsaldeko 16etara

Lekua: Eibarko Markeskua Jauregian.

Bertan izango dira bidelagun izan diren saretze-kideak: Miren Aranguren Etxarte (Bilgune Feminista), Assumpta Ayerdi Olaizola (Emaus gizarte fundazioa), Hasier Iratzoki Altzuguren (Bidazi Elkatea), Francisca Rodriguez Huerta (Anamuri / Vía Campesina), Izaskun Sagartzazu Aizpurua (Lakari elkartea), Maider Sagredo Escudero (Emaus gizarte fundazioa) eta Mikel Valero Alzaga (Hiritik At elkartea).

Informazio gehiago: Hemen

 

 

“El poder del trabajo en red: la participación, la inclusión y la igualdad en el trabajo en red”

La Fundación Social Emaus, junto a otras iniciativas, va a compartir los aprendizajes que ha ido recogiendo acerca del trabajo en red así como la importancia de la creación de redes y distintos tipos de redes.

Las Jornadas se van a celebrar en el marco de los cursos de verano que organiza UEU (Udako Euskal Unibertsitatea).

Dia: 11 de Julio, martes

Hora: 8.45 de la mañana hasta las 16 de la tarde

Lugar: Palacio Maskeskua de Eibar.

Estarán los siguientes ponentes: Miren Aranguren Etxarte (Bilgune Feminista), Assumpta Ayerdi Olaizola (Emaus gizarte fundazioa), Hasier Iratzoki Altzuguren (Bidazi Elkatea), Francisca Rodriguez Huerta (Anamuri / Vía Campesina), Izaskun Sagartzazu Aizpurua (Lakari elkartea), Maider Sagredo Escudero (Emaus gizarte fundazioa) eta Mikel Valero Alzaga (Hiritik At elkartea).

Más información Aqui

 

 

 

Ekonomia feminista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero ikuspegia ekonomia social eta solidarioan: Ekonomia feministaren ekarpenak

Ilusio handiz jakinarazi nahi dizuegu, azkenik, eta 25. zenbakiarekin bat etorriz, Mugarik gabeko Ekonomialariek  lehen MgE dosierra argitaratu duela euskaraz. MgE dosierrak ekonomia-jardueraren dimentsio sozial nagusiei buruzko analisirako, hausnarketarako eta eztabaidarako proposamen bat dira. Hiru hiletik behin argitaratzen dira, eta zenbaki bakoitzak gai monografiko bat lantzen du, diziplinartekoak izan nahi duten hainbat kolaborazio barnean hartuta.

Oraingo honetan, 25. dosierrean, ekonomia feministaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren arteko loturak lantzen dira; bi ikuspegi horiek argi eta garbi jartzen dute zalantzan eredu hegemoniko neoliberala, eta nabarmen artikulatzen dira: bigarrenak lehena indartzen du, eta horrek planteamendu feministak gauzatzeko eremu bereziki egokia errazten du.

Lehentasunez (baina ez bakarrik) Latinoamerikako errealitatean arreta jarrita, GENERO-IKUSPEGIA EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAN: EKONOMIA FEMINISTAREN EKARPENAK dosierrak bi ikuspegiak elkar nola berrelikatzen diren oso ondo erakusten duten zazpi esperientzia jasotzen ditu. Esperientzia horiek ikuspegi propioen eta haien testuinguru sozialari ondo itsatsitako praktiken bitartez eraikitako begiradak islatzen dituzte. Azaldutako ikuspegien eta errealitateen aniztasunaren bidez, agerian jarri nahi izan da beharrezkoa dela begirada feminista bat hartzea eredu berri bat eraikitzeko, herri-jakintzetan, klasean, etnian eta lurraldean errotutako ekonomiak oinarri hartuta.

 

 

El  Enfoque de género en la economía social y solidaria: Aportes de la economía feminista 

Con mucha ilusión queremos comunicaros que, por fin, Economistas sin Fronteras ha publicado nuestro primer Dossier EsF en euskera, coincidiendo con su edición nº 25

Dossieres EsF se trata de una propuesta de análisis, reflexión y debate sobre las principales dimensiones sociales de la actividad económica. De carácter trimestral, cada número se centra en un tema monográfico y cuenta con colaboraciones marcadas por una vocación de interdisciplinariedad.

En esta ocasión, el dossier nº 25, muestra las vinculaciones que existen entre la Economía Feminista y la Economía Social y Solidaria, enfoques ambos que cuestionan  de forma clara y rotunda el modelo hegemónico neoliberal y que se articulan notablemente: la segunda fortalece a la primera y ésta posibilita un ámbito particularmente propicio para la materialización de los planteamientos feministas.

Con una atención preferente (pero no exclusiva) a la realidad de América Latina, el Dossier EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: APORTES DE LA ECONOMÍA FEMINISTA recoge siete experiencias diferentes muy representativas de la mutua retroalimentación entre los dos enfoques. Experiencias que reflejan miradas construidas a través de visiones propias y a través de prácticas muy pegadas a su contexto social. Desde la diversidad de enfoques y realidades mostradas, se ha pretendido poner en evidencia la necesidad de incorporar una mirada feminista para la conformación de un nuevo modelo, construido desde unas economías enraizadas en los saberes populares, la clase, la etnia y el territorio.