Ekonomia feminista

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genero ikuspegia ekonomia social eta solidarioan: Ekonomia feministaren ekarpenak

Ilusio handiz jakinarazi nahi dizuegu, azkenik, eta 25. zenbakiarekin bat etorriz, Mugarik gabeko Ekonomialariek  lehen MgE dosierra argitaratu duela euskaraz. MgE dosierrak ekonomia-jardueraren dimentsio sozial nagusiei buruzko analisirako, hausnarketarako eta eztabaidarako proposamen bat dira. Hiru hiletik behin argitaratzen dira, eta zenbaki bakoitzak gai monografiko bat lantzen du, diziplinartekoak izan nahi duten hainbat kolaborazio barnean hartuta.

Oraingo honetan, 25. dosierrean, ekonomia feministaren eta ekonomia sozial eta solidarioaren arteko loturak lantzen dira; bi ikuspegi horiek argi eta garbi jartzen dute zalantzan eredu hegemoniko neoliberala, eta nabarmen artikulatzen dira: bigarrenak lehena indartzen du, eta horrek planteamendu feministak gauzatzeko eremu bereziki egokia errazten du.

Lehentasunez (baina ez bakarrik) Latinoamerikako errealitatean arreta jarrita, GENERO-IKUSPEGIA EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAN: EKONOMIA FEMINISTAREN EKARPENAK dosierrak bi ikuspegiak elkar nola berrelikatzen diren oso ondo erakusten duten zazpi esperientzia jasotzen ditu. Esperientzia horiek ikuspegi propioen eta haien testuinguru sozialari ondo itsatsitako praktiken bitartez eraikitako begiradak islatzen dituzte. Azaldutako ikuspegien eta errealitateen aniztasunaren bidez, agerian jarri nahi izan da beharrezkoa dela begirada feminista bat hartzea eredu berri bat eraikitzeko, herri-jakintzetan, klasean, etnian eta lurraldean errotutako ekonomiak oinarri hartuta.

 

 

El  Enfoque de género en la economía social y solidaria: Aportes de la economía feminista 

Con mucha ilusión queremos comunicaros que, por fin, Economistas sin Fronteras ha publicado nuestro primer Dossier EsF en euskera, coincidiendo con su edición nº 25

Dossieres EsF se trata de una propuesta de análisis, reflexión y debate sobre las principales dimensiones sociales de la actividad económica. De carácter trimestral, cada número se centra en un tema monográfico y cuenta con colaboraciones marcadas por una vocación de interdisciplinariedad.

En esta ocasión, el dossier nº 25, muestra las vinculaciones que existen entre la Economía Feminista y la Economía Social y Solidaria, enfoques ambos que cuestionan  de forma clara y rotunda el modelo hegemónico neoliberal y que se articulan notablemente: la segunda fortalece a la primera y ésta posibilita un ámbito particularmente propicio para la materialización de los planteamientos feministas.

Con una atención preferente (pero no exclusiva) a la realidad de América Latina, el Dossier EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA: APORTES DE LA ECONOMÍA FEMINISTA recoge siete experiencias diferentes muy representativas de la mutua retroalimentación entre los dos enfoques. Experiencias que reflejan miradas construidas a través de visiones propias y a través de prácticas muy pegadas a su contexto social. Desde la diversidad de enfoques y realidades mostradas, se ha pretendido poner en evidencia la necesidad de incorporar una mirada feminista para la conformación de un nuevo modelo, construido desde unas economías enraizadas en los saberes populares, la clase, la etnia y el territorio.

Cristina Enea. Udako agenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iritsi da Cristina Enea Fundazioaren udako agenda

Mota guztietako jendeari zuzendutako jarduera sorta batek beteko ditu udako egun eta gauak Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean, Ulia Interpretazio Zentroan eta Urgulleko Natur Txokoan.

Hemen guk aukeratutako jarduera batzuk:

  • Tailerra: joskintza, moda eta birziklatzea (Ekainak 25)
  • Hitzaldia: Mugikortasun jasangarria eta Aldaketa Klimatikoa (Irailak 13)
  • Erakusketa: Begirada kontzienteak (Irailak 14tik aurrera). Inoiz pentsatu al duzu zer-nolako eragina duten zure eguneroko ohiturek eta jokabideek tokian tokiko eta mundu osoan?

 

Llega la agenda de verano de Fundación Cristina Enea

Una serie de actividades para todo tipo de público llenarán los días estivales del Centro de Recursos Medio Ambientales de Cristina Enea, el Centro de Interpretación de Ulía y el Natur Txoko de Urgull.

Aquí algunas de las actividades que desde Saretuz queremos resaltar:

  • Taller: costura, moda y reciclaje (25 de Junio)
  • Conferencia: Movilidad Sostenible y Cambio climático (13 de Septiembre)
  • Exposición: Miradas Conscientes (a partir del 14 de Septiembre) ¿Te has parado a pensar en los impactos locales y globales que tiene tus costumbres y conductas cotidianas?