Kontsumo Alternatibak Donostian

Donostiako Kontsumo Kontziente eta Arduratsuko Alternatibak ezagutzeko Kale izendegi Kolaboratiboa eraikitzen ari gara.

Kale-izendegiaren inkesta eta irizpideak eraiki ditugu Saretuzeko 20 herri eragileen artean eta hauxek dira:

Para conocer las Alternativas de Consumo Consciente y Responsable que hay en Donostia, estamos construyendo un Callejero Colaborativo.

La encuesta y el callejero lo hemos construido entre 20 organizaciones de Saretuz y las siguientes:

Irizpideak / Criterios:

Kale izendegiaren sinboloak. SARETUZKale izendegiaren sinboloak. SARETUZKale izendegiaren sinboloak. SARETUZ Kale izendegiaren sinboloak. SARETUZ

Kale-izendegian parte hartzeko baldintzak / Condiciones para participar en el callejero:

 • Sinboloa izateko, ekimenak gutxienez sinboloko produktuen edo/eta zerbitzuen %50 izan behar du.
 • % ekimenak dituen produktu edo/eta zerbitzu motak oinarri hartuta kalkulatzen da (ez dira kontuan hartzen ekimenaren produktu edo/eta zerbitzu guztiak).
 • Produktuak edo/eta zerbitzuak identifikatuta egon behar dute.
 • Kale-izendegian EZ dira sartzen:
  • Frankiziak
  • Azalera handiko denak
  • Multinazionalak
 • Para poder tener el símbolo, la iniciativa tiene que tener al menos el 50% de productos y/o servicios del símbolo
 • El % se calcula en base al tipo de productos y/o servicios que tiene la iniciativa (No de todos los productos y/o servicios de la iniciativa)
 • Los productos y/o servicios tienen que estar identificados
 • NO entran en el callejero:
  • Ni franquicias
  • Ni grandes superficies
  • Multinacionales

Inkesta / Encuesta:

Kale izendegia – Inkesta / Encuesta Callejero: Kontsumo Kontziente eta Arduratsua Donostian

Mapa:

www.mapasaretuz.eus

 

 

Comments are closed.