Mari Puri Tijeritas

 

Antigua auzoa (Donostia-San Sebastian).

Maripuri tijeritas ekoizpen lantegi txikia da. Garbiñe lankide iraunkorra da, eta pixoihalen diseinu eta ekoizpenean beste emakume batzuk parte hartzen dute.Hemen lan baldintza justu eta lanordu malguak sustatzen dira.

  • Botatzeko produktu guztietarako alternatibak aurkeztea, baita barrukoarroparako ere.
  • Ehun ekologiko eta zainduekin lan egitea.
  • Kontsumo jasangarrirako jarraibideak ematea.

 

 

Antiguo (Donostia-San Sebastian).

Maripuri tijeritas es un pequeño taller artesanal con Garbiñe como pañalera fija, con la colaboración de otras madres y mujeres en el diseño de pañales y en la confección. Se favorecen unas condiciones de trabajo justas y horarios flexibles.

  • Presentar alternativas a todo lo desechable, incluida la ropa interior.
  • Trabajar con tejidos ecológicos y cuidados.
  • Proponer pautas de consumo sostenible.

Comments are closed.