PARTE-HARTZAILEAK / PARTICIPANTES

URRIAK 21 OCTUBRE

Quimy de leon

Osasun-langilea, giza eskubideen eta enpresen, ingurumenaren, generoaren eta justizia trantsizionalaren arloen inguruko historialaria eta ikertzailea. Trabajadora de la salud, historiadora e investigadora desde temas de derechos humanos y empresas, medio ambiente, género y justicia transicional. 

Rosalba Velasco

Kolonbiako Cauca departamenduko iparraldeko Emakume indigena nasa. 2016tik  Bakea, Emakumea, Emakumeen aurkako Indarkeriak eta Gizarte ekonomia solidario, komunitario eta feministaren inguruko prestakuntza eta ikerketa ildoetan, “Ensayos para la Promoción de la Cultura Política”  korporazioko ikertzailea da. Mujer indígena nasa del norte del departamento del Cauca, Colombia. Es investigadora de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política desde el año 2016, en las líneas de Paz, Mujer, Violencias contra las mujeres y en la línea de Formación e investigación en economía social solidaria, comunitaria y feminista. 

Mario Rufino Trelles

Proiekzioak gizartearen aldaketan daukan eraginarekin konbentzitua, 14 urte daramazki CIPCAn (Peru) lanean. Garapenerako gizarte komunikazioan eta eragile publiko eta pribatuen artean hitzartutako politika publikoen kudeaketan espezialista. Convencido de la proyección y el cambio social, trabaja en CIPCA desde hace 14 años. Especialista en Comunicación Social para el Desarrollo y en Gestión Concertada de políticas públicas en sectores como educación, primera infancia, agricultura y participación ciudadana.

Estela Guerrero Salvador

Canchaqueko lideresa, “Despierta mujer Canchaqueña” elkarteko lehendakaria. Herritarren parte-hartzea eta emakumeen lidergoa lortzeko aldaketa berritzaileak, zein haien autonomia ekonomikoa sustatzen dituen elkartea. Lideresa de Canchaque. Presidenta de “Despierta Mujer Canchaqueña” (Canchaque), que tiene como misión promover cambios innovadores para lograr la participación ciudadana y el liderazgo de las mujeres.

Rosa Del Pilar Labán Jiménez

San Miguel del Faiqueko lideresa. “Mujeres solidarias en acción” elkarteko parte da. Honek, emakumeen eskubideak sustatzea eta defendatzea, zein distrituko bizitza politiko eta sozialean parte hartu dezaten, ahalduntzean eta lidergoan laguntzea du helburu. Lideresa de San Miguel del Faique. Participa en la Asociación “Mujeres Solidarias en Acción” que tiene como misión la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, así como fomentar y contribuir al empoderamiento y liderazgo de la mujer para su participación activa en la vida política y social del distrito.

Silvia Miranda

Komunitate hobeak eraikitzeko, justizia sozialaren, emakumeen eskubideen eta aldaketa hegemonikoen alde lan egiten duen injinerua.Ingeniera técnica industrial, trabaja por la justicia social, los derechos de las mujeres y la lucha por los cambios hegemónicos para construir mejores comunidades. 

URRIAK 22 OCTUBRE

EHkom

Euskal Herri mailan telekomunikazio-sare ireki eta publiko-komunitarioak eratzeko eta kudeatzeko sortu den kooperatiba. Una cooperativa integral sin ánimo de lucro que nació con el objetivo de desplegar y gestionar redes abiertas de telecomunicaciones en el País Vasco

Ekhilur

Ekhilur, kontsumitzaile, enpresa, elkarte eta erakunde publikoak biltzen dituen  irabazi asmorik gabeko kontsumo kooperatiba bat da. Inguruko ekonomia dinamizatu eta indartzeko sortua.Dirua gizartea eraldatzeko elementu gisa erabiltzen laguntzeko tresna bat da. Cooperativa de consumo que nace con el objetivo de proveer a la ciudadanía de herramientas de pago ágiles y seguras, que facilitan su empoderamiento en el uso del dinero como motor de transformación social

Maitelan

Gizarte-ekimeneko kooperatiba integrala, erakunde berean bazkide langileak (zaintzaileak), erabiltzaileak (zainduak) eta laguntzaileak artikulatu nahi dituena. Cooperativa integral de iniciativa social que pretende articular en una misma organización tanto a personas socias trabajadoras (cuidadoras) como personas usuarias (personas cuidadas) y colaboradoras.

Artatxiki

Donostiako intxaurrondo auzoan 2020an jaio zen  kontsumo elkartea da. Asociación de consumo que nació en el barrio donostiarra de Intxaurrondo en 2020.

ZuZeu

Tolosan kokatutako bigarren eskuko denda eta askoz gehiago Una tienda de segunda mano y más cosas interesantes e inspiradoras

Gares Energia

Gares energian, tokiko ekimenak sustatu nahi ditugu modu arduratsuan energia ulertzeko eta erabiltzeko. Egun guztiok bizitza duina izan dezagun, baina beti ere amalurra zaintzen eta etorkizuneko belaunaldien bizitza baldintzatu gabe. Desde GaresEnergia se pretende promover acciones energéticas a nivel local de manera responsable para posibilitar una vida digna para todas las personas en el presente y sin condicionar a futuras generaciones.

Goiener

GoiEner-en xedea herritarrek energiaren kontrola berreskuratzea da, honen garrantziaz jabetzea, energiaren kontsumo arduratsu eta iraunkorra bultzatuz. GoiEner es un proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable con el que se quiere recuperar la soberanía energética.

Elika

Oiartzungo herritar talde batek elikadura burujabetzaren bidea jorratzeko sortu zuen kooperatiba da. Ekoizpen ekologikoa sustatzen dute. Se trata de una cooperativa creada por un grupo de vecinas de Oiartzun con el objetivo de  abordar el camino de la soberanía alimentaria. Fomentan la producción ecológica.

Oikokredit

Bidezko merkataritza, nekazaritza jasangarria eta energia berriztagarriak sustatzen dituzten banku-produktuen kontsumo arduratsua bultzatzen duen elkartea. Asociación que impulsa el consumo responsable de productos bancarios que fomenten el comercio Justo, la agricultura sostenible y las Energías Renovables.