Izkali Psicoterapia eta Gestalt formakuntza zentroa


Centro de psicoterapia y terapia gestal

DIRECCIÓN Avenida de la Libertad, 32
TFNO: 943 428 228
WEB: https://www.izkali.com/
EMAIL: izkali.info@gmail.com

Criterios que cumple: